Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Európa, hazánk vallásossága statisztikákkal…

2019.10.27

Pável Márta

Európa, hazánk vallásossága statisztikákkal…

Isten megteremtette a „létezőt”

az ember pedig megteremtette a „megélt létet”.

Nikolaus Cusanus  

 

Az alábbi cikk elemzése közben gondolkodom.… (a kiidézett ferdén szedve) ….

https://qubit.hu/2019/10/25/a-statisztikak-szerint-europaban-csokken-a-keresztenyek-szama-megis-viragzik-a-vallasbiznisz?_ga=2.6550395.857757957.1572074673-911418102.1539325206 a modern társadalomban, minden kutatás azt mutatja, hogy a hívők száma évről évre nő, legyen szó bármelyik világvallásról. A Pew Research felmérése szerint 2010 és 2015 között ugyan 5,6 millióval csökkent az európai keresztények száma, de ez az egyetlen régió, ahol negatív irányba változott a vallásosak száma: Latin-Amerikában 32,6 millióval, a szubszaharai Afrikában pedig 64,5 millióval több keresztény lett öt év alatt, míg a muszlimok száma 152,4 millióval, a hinduké pedig 66,8 millióval lett több.

Nem ellenőriztem a cikk statisztikai hitelességét, de ha ez igaz, akkor a Katolikus Egyház vezetőinek, akik éppen Európa közepén gyakorolják a „hatalmukat”, mélyen el kellene gondolkozni, és sürgősen tenni kell!  Uo. …A magyarok ötöde vallástalan… a magyar lakosság 56 százaléka katolikus, 20 százaléka protestáns, 3 százaléka más felekezethez tartozik vagy nem tudott válaszolni, míg 21 százalék vallotta magát vallástalannak. …  a 76 százalékos keresztény túlsúlyhoz képest a lakosságnak csak az 56 százaléka válaszolta, hogy hisz Istenben.

 A baj sokkal nagyobb, mert aki hisz Istenben, noha megkeresztelt,  mégis istenhite sokszor zavaros, babonás, ezoterikus, vagy egyéb divatos, „hiszegető”, valamiféle - többnyire pénzes - csoporthoz tartozik.  

 Tapasztalatom szerint igazán mélyen, komolyan nagyon kevesen hisznek, még a jó szándékúak is minden gond nélkül megosztják a hitüket a világ „kincsei” /matéria és Isten között, csak altatják a lelkiismeretüket. Krisztus követése úgy, ahogyan kellene, alig jellemző.

Uo.… így az „eladók” kínálata az, ami elsősorban alakítja a vallásosság változásait.

Mivel a valláspiac nem különbözik markánsan más termékek vagy szolgáltatások piacától, ezért abban is megjelennek olyan fogalmak, mint a marketing vagy a dizájn, hiszen az egyházaknak is vonzóvá kell tenniük a kínált vallási kultúrát a már meglévő és a leendő hívők számára.

Sajnos ez is igaz, mert az orgona helyett beléptették a nívótlanul való gitározgatást, a mélyebb eredeti keresztény élet helyett sok engedmény lett, pl. az egyik eucharisztiai összejövetelen egy - nekünk felháborító - silány hitű humorista is szerepelhetett stb. tiszta amerikai nyáladzás módjára. Most olvasom, miket lehet kapni: interneten rendelhető rózsafüzért, meg megszentelt kütyüket stb. Gyalázat!

Uo.… „A szekularizációnak, a vallási pluralizmusnak és az individualizációnak köszönhető, hogy a nyugati világban olyan vallási formák jönnek létre, amelyek szinte egyéni módon más-más mintázatokat mutatnak, ezt nevezi a kortárs vallástudomány bricolage vagy patchwork vallásosságnak, vagy egyszerűen privát vallásosságnak. … A privát vallásosságot körülbelül úgy lehet elképzelni, mint egy nagy piacot: kimegy az ember, az egyik pulton talál egy kis Buddhát, aztán megtetszik neki a lélekvándorlás tana, egy másik pulton talál egy kedves Szűz Mária-szobrot, ami megérinti, és szépen összeválogatja ezeket. Majd mivel ő is változik az idők folyamán, ezek az elemek is cserélődhetnek. Ezért meglehetősen nehéz ezt mérni a szokott módszerekkel, például a megszokott kérdőívekkel”

A fenti sorok nagyon józan meglátások. Kérdés, hogy ebben a nagy vallási zűrzavarban okolható-e a kereső ember, hogy mindent megpróbál, míg el nem jut a lelke szerinti igazsághoz - vagy közben el nem téved, mert ravaszul megtévesztik…-! Sajnos, igen sok olyan keresztényt ismerek, aki azt mondja, nem fog eljárni a misékre; mert unalmas, a pap semmi olyat nem mond, ami neki üzenet lenne, neki nem emberi az egész. Ha valaki teológiailag fejlettebb, annál előfordul, hogy szinte őrjöng attól, amit egy-egy paptól hall, csak vakarja magát és eldönti, hogy oda soha többet nem megy. Pl. – konkrét eset - a pap azt prédikálta hosszasan - véleményem szerint semmi hite sincs…-, hogy Jézust az apostolok vigasztalták, hogy itt kibírja (???). S a legtöbb prédikációja az ő hitetlenségéből fakadó szenvedéséről szól, amit Jézusra ruház rá. (Rengeteget tudnék írni, de csak még egy példa.) Sajnos találkoztunk olyannal is, akinek a legfőbb kérdése elsőre az volt, hogy hány cm volt Jézus. Megdöbbenve néztem: észnél van, hogy kerül a csizma az asztalra? De ő komolyan gondolta (L), és közölte velem, pontosan 2 méter (ja persze, egy testileg zsidó annyi; ez nem jellemző), és a hierarchikus szerint a Földön senki sincs pont ennyi(L). Nos ekkor – igyekeztem nem hangosan, visítva kacagni, de…- be is fejeztem az illetővel a kapcsolatot, milyen lelkisége van, mi a fontos neki, mit tanulhat tőle a nép? Borzasztó! Megértem a privát vallásosokat, mert erre a fentiekkel szinte rákényszerítik őket. Erre nincs idő - véljük sokan-, nekem üdvözülnöm kell, nem primitívségeket hallgatni.

Ezek után senki ne csodálkozzon, hogy az értelmesebb lakosokból álló Európában, kevesebb templomba járó keresztény van.

Sajnos elferdült minden. Az Istenben való hit nem egyenlő az egyéni boldogságkereséssel, a jó állással, a kiváló nemiséggel, az önbizalom megerősítésével, ez mind tévút. Az baj, hogy amit Isten kíván az embertől, azt már csak igazán hívő, tiszta pap, vagy Isten embere mondja el, de egyre kevesebben vannak sajnos. Ebben a felhígult piskóta világban nem kedvező a fogadtatása szigorúbb útnak. Az a menőbb, a divatosabb, ha nem kell szebben, erkölcsösebben élni, helyette a megtévesztésükért fizetnek, nem is veszik észre, hogy becsapják őket, és boldogan húzkodják magukat a világban, mint szuper lények, de ebből semmi sem igaz! Azt is látom, sok megkeresztelt ember abban látja vallásosságát, hogy látványosan filozofál Istenről - semmitmondó, zagyva cikket is írogatnak némelyek…-, de mindegyik igen nagyon vigyáz, hogy el ne érje Istent, mert akkor oda a keresgélés, meg kell adnia magát, és vége ennek az intellektuális semminek! Szánalmasak.

A silány keresztény tanítás, a nem megfelelő példamutatás meghozza az eredményét: Uo. A KSH adatai szerint 2001 és 2011 között 74,62-ről 54,66 százalékra csökkent azoknak a magyar állampolgároknak a száma, akik vallásosnak tartják magukat.

Boldogságkeresés bármi áron. Az emberek már nem tudják mi az igazi, maradandó szabadság, boldogság Istenben, szinte senki nem juttatta el őket odáig (vagy iszonyúan kevesek tanítanak így), helyette a múló gyönyörök keresésével vannak elfoglalva, és ebben a pénzes spirituális, hazug szolgáltatások nagy „segítségükre” vannak.

 Uo.Szilárdi szerint … csökken tehát Európában és az angolszász területeken a felekezeti vallásosság, a fizikai léten túlmutató világba vetett hit az egyéni vallási mintákban is domináns – ez lehet egy személyes istenkép, egy mindent átható energia, vagy egy finomra hangolt világegyetem képe is, ami mögött van valamilyen tervezettség. Ez így van, az ember Istenre irányított lény, bármit tesznek, ez akkor is így van.

A lelkünk Istené, és ez eltörölhetetlen!

 A hegy a testben létező tudat szimbóluma:

a földön nyugszik, de az Istenséghez törekszik.

A hegy a lét és istenség magasságát reprezentálja

és ez a magasság a csúcsán elérhető.

Sri Aurobindo

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cikk

(Sas, 2019.10.30 15:19)

Jó cikk, köszönöm!

Köszi!

(Marci, 2019.10.27 11:46)

Köszönöm, érdekes cikk volt!